نیچ تاریخی

تمام اتفاقات غم‌انگیز و حتا ترس‌ناک دنیا با گذشت زمان...
با گذشت زمان، تبدیل می‌شن به چیزهای خنده‌دار و حتا مضحک.

گذشت زمان؟اسم بهترین نود شبی‌ساز دنیا.

/ 1 نظر / 33 بازدید
کوچ

به قول داستایفسکی گذشته همیشه خوب است. سلام.