نیچ فلسفی

دنیا جوری بنا شده که هر چه‌قدر از ناخواسته‌ها و نابه‌سامانی‌هاش فرار کنی، باز به‌شون برمی‌خوری. پس به‌تره فرار نکنی تا بعدن بابت اون همه کوشش بی‌ثمر و آخر گیر افتادن حال‌ت گرفته نشه.

پ.ن: مشکل‌ش اینه که آدم وقتی ماجرا رو می‌فهمه که دونده‌گی‌ها و فرارهاش‌ رو کرده!

/ 5 نظر / 33 بازدید
یوتو

فرار کردن توی مرام ما نیست

یوتو

نیچ دل‌م برات تنگ شده

NiCh

آدم به‌تره یه عمر فراری باشه تا یه عمر زندونی. -حوصله نداشتم بذارم‌ش رو وب‌لاگ. گذاشتم‌ش این‌جا. باشد که خوانده شود!-

NiCh

عشق مثل یه لباس نو میمونه که لک میشه کهنه میشه به درد نخور میشه پس هیچوقت نخرش از پشت ویترین نگاهش کن نیچ سیلور استاین!

NiCh

فقط جاها عوض میشوند به خوشبختی هایم فکر میکردم تو بودی به بدبختی هایم فکر میکنم تو هستی نیچ سیلور استاین!