نیچ معناگرا

شکست مثل جوش می‌مونه. هرچی بیش‌تر باهاش درگیر بشی و به‌ش دست بزنی، هم عمرش بیش‌تر می‌شه، هم جاش می‌مونه.

باید گذاشت بمونه یه گوشه؛ انگار که اصلن نیست. بعد یه روز صبح می‌بینی که دیگه نیست. انگار اصلن نبوده.

/ 1 نظر / 25 بازدید
غزل

مگه می شه گذاشتش یه کنار و یه روز صبح دید که انگار اصلن نبوده ؟