نیچ ماورایی

فکر کنم دارم به کشف و شهود تازه‌ای می‌رسم.
چرا اوضاع جهان این‌جوری‌ه؟
به دلیل برخورد عروسکی!
و خدا که جهان را ساخت و انسان را ساخت، فرمود: خب‌، ساختم‌ش؛ دیگه به‌تره برم دنبال کارای دیگه‌م.
و انسان‌ ماند چون رمه‌ای بی‌شبان.
تنها موجوداتی که می‌تونند از صاعقه‌ی بی‌مسئولیتی نجات پیدا کنند، عروسک‌ها هستند؛ چون پایان ساخت‌شون مساوی‌ست با زمان مرگ‌شون. البته به شرط این‌که مثل پینوکیو آدم نشن!

/ 2 نظر / 25 بازدید
یوتو

خوب بود. هرچند که یه کم پخش و پلا بود. چه خبر نیچی؟ تو فیس بوک و گودر و این ها نیستی؟

یوتو

نیچ کجایی؟ حتمن باید فحشت بدم؟ یه اثری نشونه ای، رد پایی.